Betralings-frist på Vel-avgift 2023

Publisert av Geir Arne Dahlstrøm den 25.04.23.

Betalings-fristen for VEL-avgiften 2023 er 25. mai og ikke 9 mai som det står på fakturen som akkurat er sendt ut.

 

Beklager en altfor kort frist på fakturaen.